Effecten van de ascentie van 3D naar 5D bewustzijn

De ascentie waar jij deel van uitmaakt, kan je op verschillende manieren bekijken en ervaren, dat hangt helemaal van je huidige bewustzijn af. Met 3D naar 5D wordt bedoeld, een shift naar een hogere frequentie bewustzijn. Het is niet letterlijk van 3D naar 5D, maar meer van een hoofd naar hart frequentie. Van het ego naar hogere zelf.  

Je hebt verschillende stadia van bewustzijn waar je in zit en wat gedurende je leven ontwikkeld. Ik leg je graag uit hoe je deze processen in jezelf kunt begrijpen, voelen en herkennen. Maar ook dat je compassie kunt gaan hebben voor de mensen die een totaal andere realiteit hebben dan jij. De weken, maanden en jaren die komen gaan, zal er veel verandering gaan komen voor de hele mensheid en hun bewustzijn.

Groei komt van verandering en transformatie komt meestal door chaos, pijn en grote shifts zoals waar we nu inzitten. Omdat we in een collectieve overgang zitten, vanuit verschillende lagen van bewustzijn, zal ook jouw realiteit op alle lagen gaan veranderen, wat je wellicht al merkt, daarom ben je op dit artikel gekomen. We zitten nu in het begin van de grote shift van wat we ‘Het Grote Ontwaken’ noemen van een 3D naar een 5D bewustzijn, naar een hogere frequentie waar de vrouwelijke energie domineert en de mannelijke energie afneemt. Ook al lijkt dat nu nog niet zo in alle huidige omstandigheden. Maar dit gaat goed helemaal komen!

In 2012 was er energetisch al een instorting van het systeem waarin we leefden. Dit was tegelijk met de precessie van de Equanox. Dit is een galactische uitlijning die elke 26.000 jaar voorkomt en deze periode eindigde op 21 december 2012. Ook is de aarde van plaats in het Universum aan het veranderen richting de fotonengordel. De energie van de aarde verandert daardoor en de magnetische polen van de aarde zijn aan het draaien, waardoor je veranderingen ziet in het weer, de energie, het bewustzijn van de mensen en ook hoe wij op de aarde leven. De Mayas hadden dit al heel lang voorspeld in hun kalender en zij voorspelde een einde van een tijdperk waarin we leefden, een einde een energetische dimensie. De komende 13.000 jaar gaan we naar een vrouwelijke energie die heel anders gaat uitwerken dan de mannelijke energie waarin we leefden. We zitten nu midden in een shift naar een ander bewustzijn en een andere manier van leven.

stemanalyse

Het is een overgang van vele duizenden jaren onderdrukking van dominante yang energie (aards en buitenaards), die de wereld en de mensheid hebben beheerst op alle niveaus. Het wordt nu steeds zichtbaarder dat er in verschillende systemen een bewuste onderdrukking gaande was, van de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens. De komende maanden en jaren gaat er veel aan het licht komen, wat veel mensen doet schrikken, maar dit is onderdeel van onze groei, ascentie en transformatie naar een lichter leven en ons te laten beseffen wat we niet meer willen, maar gaan kijken naar wat we wel willen. 

Er komt steeds meer informatie hiervan naar boven, waardoor mensen bewust worden dat de realiteit anders was dan ze dachten, wat logischerwijs voor velen onvoorstelbaar is om te geloven, maar dit is nodig om het te kunnen transformeren. Een ding is zeker in het leven, en dat is dat alles verandert. Zo ook de mens, en de komende jaren zal jij zelf nog veel gaan veranderen op vele vlakken, wat gepaard zal gaan met een ‘donkere nacht van de ziel’. Hierin kom je erachter wie je echt bent en dat de Goddelijke kracht en energie in jou zit i.p.v. buiten je. We transformeren letterlijk naar een nieuw soort mens.

En weet dat iedereen in dit universum zijn rol speelt om evolutie mogelijk te maken en daarin hebben we vele soorten fases, waarin wij nu als wereldbevolking naar een nieuwe fase gaan.

Alles wat zich nu plaats vindt in de wereld en de intensiteit waarin je dit ervaart en bekijkt, hangt af van jouw staat van bewustzijn. Maar ook de mate van veerkracht om verandering te accepteren. Transformatie en groei in jezelf komt immers vaak door verandering en chaos. Als je gedijt, verander je niet en is er weinig groei. En dit zijn de tijden van het grote ontwaken en massale groei.

Wat er ontstaat in deze shift is dat corruptie, macht en onderdrukking langzaam gaan verdwijnen zoals het nu is. Dit lijkt nu nog niet zo, maar dit gaat écht gebeuren de komende jaren. Onze trilling wordt langzaam hoger, maar ook de trilling van de duisternis wat daardoor aan het licht gaat komt. Vrijheid, waarheid, compassie, bewustwording en duurzaamheid zullen gaan stijgen. Dit staat op het punt te veranderen wat hoort bij de frequentie van het hart waar we heen gaan. We gaan van een ego naar een hartsbewustzijn. De verandering begint in jezelf, dus wacht niet op wat komen gaat, start eerst bij jezelf om jezelf te helen, op mentaal fysiek en spiritueel vlak.  

Staten van bewustzijn 

Een dimensie is een staat van bewustzijn, een trillingsfrequentie waarin je verkeert en een densiteit is de frequentie waar je fysiek in verkeerd. Deze staat van bewustzijn en frequentie bepaalt jouw gedrag, je wereldbeeld en realiteit, hoe je handelt, maar ook hoe snel je ontwikkelt. De energie die nu sterk aan het veranderen is, die jouw bewustzijn verhoogt, kan je misschien wel voelen in je lichaam en merken aan jezelf door hoe jouw bewustzijn de laatste jaren al is veranderd. Het is de snelle groei die je doormaakt en daardoor ook qua denkwijze en levensstijl verandert.
Dit wordt ook wel ascentie genoemd, het proces van het verhogen van je bewustzijn en zelfontwikkeling daarin. We gaan van een 3e dimensie bewustzijn, naar een hoger bewustzijn, van ego naar het hart. Je wordt je steeds meer bewust hoe je leeft, wat je doet en hoe je je gedraagt. Je kan bijvoorbeeld niet meer tegen onrecht en leugens, je gaat gezonder leven, je verandert van vrienden en werk en je gaat meer vanuit je hart leven. Ons lichaam en DNA is echt aan het veranderen, waardoor wij alles ook anders gaan ervaren. We transformeren letterlijk naar een nieuw soort mens. En dit kan zeker gepaard gaan met hele ongemakkelijke fysieke, mentale en energetische sensaties. Je kan ook sterkere zintuigen gaan ontwikkelen, waardoor je ook gevoeliger wordt voor energieën.

Iedereen groeit en ontwikkelt hierin op een ander tempo. Het kan geleidelijk gaan doordat je bezig bent met spirituele dingen en je met mensen optrekt die ook bezig zijn met zelfontwikkeling. Dit kan zijn in: meditatie, yoga, workshops, plantmedicijnen. zelfontwikkelingsboeken lezen, natuur in gaan, mind expanding documentaires kijken, healings, regressie, etc. Het kan ook ineens heel snel gaan, vaak gebeurt dat na een heftige ervaring, zoals een burn-out, scheiding, ontslag, ziekte, ongeluk of overlijden van een geliefde of de crisis waar we nu collectief inzitten.

Lees hier meer over ascentie symptomen of coaching in dit proces

Treden van bewustzijn

Je moet het zo zien, iemand die steeds een trede hoger maakt op een trap, ziet ook steeds meer van het grotere geheel. Dat is ook zo als iemand zijn bewustzijn verruimt, dan ziet diegene ook een ruimere realiteit van het geheel. In elke realiteit is er weer een andere waarheid, omdat je steeds een ander beeld krijgt van de realiteit. Daarom heeft iedereen gelijk in zijn ‘realiteit’ want dat is wat diegene maar kan zien.

3D naar 5D

Dimensies in bewustzijn

Wij zijn multidimensionale wezens, met meerdere dimensies die tegelijk in ons bestaan. Er is geen afscheiding wat we kunnen meten in frequentie, maar meer kunnen voelen. We zijn energetische wezens die in fysieke vorm bestaan. We hebben veel verschillende dimensies waarin wij bestaan maar niet hoeven te ervaren in onszelf. Ons bewustzijn bepaalt waarmee we bezig zijn en wat we zien en ervaren, maar we bestaan in meerdere dimensies in hetzelfde moment. 

We zijn als mens voornamelijk bewust van een 3e dimensie. Het is een bewustzijnsstaat waar we vooral met de fysieke wereld bezig zijn. Je houdt je vast aan verhalen en aan de wereld die je kent en ziet. Met dit bewustzijn zoek je de kracht buiten jezelf (God, redder, wetenschap, regering) die jou vertellen hoe je moet leven of denken. Het is de dimensie van dualiteit. De ander is de schuldige en niet jij. Jouw waarheid is de waarheid en niet die van een ander. In deze dimensie ervaar je heden, verleden en toekomst, ervaar je het leven als geboren worden, leven en doodgaan, meer is er niet. Ook is kwantumfysica en energie ongrijpbaar voor je in deze dimensie. Je vindt het lastig verder te kijken naar bijvoorbeeld reïncarnatie, karma of het oneindige leven als ziel. Het is de dimensie van de energie van de 3e chakra, van de solarplexus. Deze energie staat in verbinding met het ego, identiteit en oordelen. Deze dimensie gaat over overleven en angsten, keihard werken en niet de creator zijn van je leven, maar afhankelijk wat er gebeurt. 

De shift op dit moment zorgt ervoor dat we naar een hoger bewustzijn gaan. We overstijgen het 3e dimensie (oude energie) bewustzijn naar een 5e dimensie (nieuwe energie), wat in frequentie sneller is. Hierin ga je alles anders ervaren, voelen, zien en begrijpen. Het is de frequentie van het hart. Je gaat een gevoel krijgen dat er meer is in het bestaan, je gaat herinneren en ervaren dat er meer is dan je is verteld. Deze fase is een emotionele en fysieke transformatie waarbij oude energieën aan de oppervlakte komen om te helen. Je DNA is aan het activeren en daarmee wordt je lichaam ook een andere structuur. Dit kost energie. Je gaat daardoor anders eten, je wordt gevoeliger voor bepaalde voeding wat niet goed voor je is, je hebt meer slaap nodig. Dromen wordt intenser en je gaat je intuïtie versterken. Je connectie met het universum wordt sterker en daardoor ook je connectie met je hogere zelf. Je wilt andere mensen om je heen hebben die energie geven, die matchen met jouw interesses. Je kan geen mensen meer om je heen hebben die energie kosten. Je gaat meer vanuit je hart leven en doen wat goed voelt, zoals je werk. Je gaat buiten religie en dualiteit om, omdat je voelt dat alle verhalen niet meer kloppen en de kracht niet buiten je licht maar binnen jou. 

Deze shift zorgt ervoor dat we allemaal een hele grote transformatie doormaken en in een andere meer bewuste wereld gaan leven. Weet ook dat de wereld voorlopig nog wel verdeeld zal zijn en dat er een soort van 2 werelden gaan zijn, wat je nu al ziet in de verdeling van iedereen. De dualiteit in onze realiteit is waar we voor gekozen hebben, om te evolueren. Hierdoor groeien we. Ook dit gaat echt helemaal goed komen binnen een paar jaar. Hou vol en heb vertrouwen, dit heeft een veel hoger doel allemaal!

Wees je vooral bewust van iemands eigen proces, dat niet iedereen ook jouw bewustzijn heeft die wel of niet het grotere plaatje ziet. Heb geduld en compassie daarvoor, want niemand kan je forceren ineens wakker te worden. Blijf bij je eigen proces en doe je eigen schaduwwerk. 

ormus maken

Wat kan je doen om je bewustzijn te verhogen ?

Je bewustzijn heeft dus te maken met welke frequentie je uitzendt en hoe je daardoor tegen de dingen aankijkt. Dit kan je sturen tot op zekere hoogte. Want ook jouw ontwakings- en bewustwordingsproces wordt geleid door jouw ziel.
Wat je zelf kan sturen zijn jouw gedachtes, woorden die je uitspreekt, emoties en trauma’s die je vasthoudt en dingen die je doet. Daarom kan je zelf met onderstaande dingen je frequentie verhogen, want weet: angst, schuld, frustratie, onmacht etc, zijn lagere frequenties en houden je bewustzijn laag.
Dit is ook allemaal heel normaal om te voelen in deze tijd, maar het gaat erom dat je nu weet wat het met je doet in je bewustzijnsontwikkeling.

Doe wat je leuk vindt
Je kunt je frequentie en bewustzijn verhogen, door te doen wat je leuk vindt. Waar word jij blij van? Doe wat goed voelt, doe iets creatiefs, zodat je je rechter hersenhelft stimuleert, van intuïtie en gevoel.

Dankbaarheid tonen
Dankbaarheid oproepen, dit is zuivere frequentie waarvan jouw energieveld verandert en waar je ook positievere dingen door gaat aantrekken, je verandert je realiteit ermee door dagelijks een aantal dingen te benoemen waar je dankbaar voor bent. Schrijf ze op!

Schaduwwerk doen
In jouw zit een herinnering van alle trauma stukken, van jezelf en ook je voorouders die in je DNA liggen opgeslagen. Nu is de tijd om die te helen, want des te meer jij jezelf heelt, des te meer jij je karma en je trauma’s heelt die je in energie laag houden. Je draagt namelijk ook energie van je voorouders mee en ook vorige levens, dus ga daarmee aan de slag. Door traumawerk en healing te doen, verlicht jij je eigen frequentie.

Iets voor een ander doen
Elke keer als je hebzuchtig wordt (liefde, aandacht, spullen, geld), verlaagt het je vibratie. Sterker nog, elke keer dat je je geluk aan iets buiten jezelf hecht, voel je het tegenovergestelde van hoe je je zou willen voelen. Het tegengif is gul zijn. Bied iemand iets aan een ander aan, zelfs aan een vreemde. Of doe je best om een ​​vreemde te laten glimlachen. Help een ander, doe iets voor een ander.

Gebruik high-vibe muziek, tv, boeken en documentaires
Prana is niet beperkt tot het voedsel dat je eet, maar omvat alles wat je consumeert. Zorg ervoor dat je entertainment hoge trillingen vertoont en je een gevoel van opluchting geeft in plaats van uitgeput. Word je energiek of onzeker door sociale media? Verbetert die gewelddadige actiefilm je humeur of draagt ​​het bij aan je angst? Bevat de muziek waarnaar je luistert gewelddadige of lage frequentie teksten? Luister bijvoorbeeld meer naar muziek met frequenties met 432 of 528 hertz.

Vergeving
Iemand niet kunnen vergeven houdt je vast in wrok en boosheid. Het heeft alleen maar effect op jou en niet te ander. Alle vormen van boosheid, wrok, frustratie naar anderen, zie dat als een les en trigger, wat jij nog in jezelf mag helen. Zeg tegen de ander: bedankt voor de ervaring en ga door. Die persoon is op je pad gekomen om jou wat te leren.

Natuur in gaan
Ga de natuur in zonder telefoon, en zie echt wat je om je heen ziet. Geniet van de kleine dingen in de natuur die je anders niet zou opmerken. Neem een ​​pauze van de constante drukte van elektriciteit en technologie en maak opnieuw contact met moeder natuur. Zelfs een paar minuten aandachtig buiten zijn, kan je humeur volledig veranderen, daarom kan een wandeling rond het blok als je een mentale blokkade hebt of de ruzie van een geliefde zo nuttig zijn. De frequentie van de natuur is de frequentie die helend werkt op jou, loop nog beter op blote voeten op de aarde. En zeg in jezelf: ik laat alle energie los, wat mij niet meer dient.

Verminder of elimineer alcohol en gifstoffen uit je lichaam
Hoewel het tijdelijk goed kan aanvoelen, is alcohol een depressivum en verlaagt het de trilling van een persoon. Als je helder en spiritueel verbonden wilt zijn en een gezonde kijk op het leven wilt hebben, is de kans groot dat het verwijderen van gifstoffen uit je lichaam een ​​goed begin is. In plaats van te verdoven, neem een ​​gezondere en holistische manier van leven aan en je gaat je veel beter voelen.

Meditatie
Mediteer het liefste dagelijks, dit zorgt dat je in een hogere en rustigere frequentie zit waar je contact kan maken met je hogere zelf, jouw bron. En tegelijkertijd versterk jij jouw zelfhelend vermogen.

Goede relaties
Ga met mensen om waar jij je goed bij voelt en waar je energie van krijgt. Wat je echt naar beneden haalt zijn giftige relaties of vriendschappen.

Word je bewust van je gedachten
Waar je aan denkt, word je, en elke gedachte die je denkt, creëert je toekomst. Als de gedachten die je denkt steeds pessimistisch, angstig of op een of andere manier negatief zijn, zul je waarschijnlijk vinden wat je zoekt. Net zoals dankbaarheid meer van hetzelfde in je leven trekt, geldt dat ook voor ongeduld, jaloezie en onwaardigheid. Deze negatieve energie kan ervoor zorgen dat je je zwaar en belast voelt. Wees ijverig over welke gedachten je je aandacht geeft, aangezien het slechts 17 seconden kan duren voordat een gedachte de Wet van Aantrekking activeert. Werk aan je negatieve energie en kies bewuste en positieve gedachten, want ze zijn de sleutel tot positieve verandering.

Sta je open om dieper hierin te gaan en je frequentie te verhogen, en weten wat er speelt in het grotere plaatje? volg dan ook Lorie Ladd, Steve Nobel, Jan Verhaar, Matthias de Stefano en Abraham Hicks  (voel wat resoneert)

Als we ons bewustzijn verhogen, activeer jij je DNA, helen we ons verleden, stopt de dualiteit, verwerk je je karma. Stopt de spirituele oorlogvoering, en verminder je de demonische krachten en mindcontrol. We gaan erkennen dat we naar onze innerlijke wijsheid mogen gaan ipv het buiten ons te zoeken. Bijvoorbeeld door contact te maken met je hogere zelf geeft je innerlijke wijsheid.

Het is nodig ons evenwicht te herstellen. Als je jezelf begrijpt, is het veel gemakkelijker om een ​​ander te begrijpen. Soms zijn de dingen heel eenvoudig totdat het ego de situatie in de war brengt, dus ken jezelf. Jezelf begrijpen is de sleutel en het behouden van vertrouwen is erg waardevol. Wis de programmeringen en zuiver je instinct. Onthoud dat je Ascentie voltooid is als je zelf dit leven geen vragen meer hebt.

“Everything in life is vibration.” –Albert Einstein

“As you think, you vibrate. As you vibrate, you attract.” –Abraham-Hicks

Those who don’t believe in magic will never find it… Roald Dahl

Gebruik je intuïtie en vertrouw op jezelf

Liefs, Silvia Hoevenaar

Start vandaag je holistische gezondheidsreis

Gerelateerde berichten

De Helende Kracht van DMSO

De Helende Kracht van DMSO

Een wondermiddel van de natuur Kan je je voorstellen dat een extract van een boom een van de meest krachtige healers is van deze tijd? Dimethyl sulfoxide, of DMSO, heeft zich ontwikkeld tot een baanbrekend therapeutisch middel met tal van mogelijke voordelen. Van...

De emotionele oorzaak van Diabetes

De emotionele oorzaak van Diabetes

De emotionele oorzaak van Diabetes Het fysieke aspect wordt veroorzaakt door een onvoldoende afscheiding van insuline door de alvleesklier, die geen suiker op voldoende niveau in het bloed kan handhaven. Er is dus een overschot aan suiker in het bloed, maar het bloed...

De Essentie van Plasma Healing

De Essentie van Plasma Healing

De essentie van plasma healing In het schitterende rijk van holistische genezing ontsluiert Nikola Tesla de mysterieuze wereld van plasma healing, een fascinerend domein waarin energie en welzijn samensmelten. Zijn reis begon met een diepgaande fascinatie voor de...