Herprogrammeer jouw DNA 

 

Jouw DNA is veel meer dan altijd is gedacht en na dit artikel sta je versteld van jouw eigen blauwdruk. De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev is het DNA gaan onderzoeken en kwam achter verbluffende resultaten. In werkelijkheid is DNA niet alleen een blauwdruk voor het bouwen van het lichaam; het is ook een opslagmedium voor optische informatie en een orgaan voor communicatie.

Het laatste onderzoek wat ze hebben gedaan, verklaart fenomenen zoals helderziendheid, intuïtie, spontane en afstandelijke genezingen, zelfgenezing, affirmatietechnieken, ongebruikelijke licht-aura’s rond mensen, de invloed van de geest op weerpatronen en nog veel meer. De Russische wetenschappers ontdekten ook dat ons DNA storende patronen in het vacuüm kan veroorzaken, waardoor gemagnetiseerde wormgaten ontstaan! Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen-bruggen in de buurt van zwarte gaten (achtergelaten door uitgebrande sterren). Dit zijn tunnelverbindingen tussen totaal verschillende gebieden in het heelal waardoor informatie buiten ruimte en tijd kan worden overgedragen. Het DNA trekt deze stukjes informatie aan en geeft ze door aan ons bewustzijn.

Phantoom effect van DNA

De Russische onderzoeker Dr.Vladimir Poponin stopte DNA in een buisje en straalde er een laser doorheen. Toen in vitro DNA in reageerbuizen werd blootgesteld aan coherent laserlicht, spiraalde het laserlicht langs de DNA-helix alsof het werd geleid door de structuur van het DNA-molecuul. Het meest verbazingwekkende effect werd opgemerkt toen het DNA zelf werd verwijderd en het laserlicht bleef spiraliseren! Dit effect wordt het ‘Phantoom-DNA-effect’ genoemd.
Er wordt aangenomen dat energie van buiten ruimte en tijd nog steeds door de geactiveerde wormgaten stroomt nadat het DNA is verwijderd. De meest voorkomende bijwerking bij hypercommunicatie en ook bij mensen, zijn onverklaarbare elektromagnetische velden in de buurt van de betrokken personen. Elektronische apparaten zoals computers en dergelijke kunnen geïrriteerd raken en urenlang niet meer werken. Wanneer het elektromagnetische veld langzaam verdwijnt, werken de apparaten weer normaal. Veel genezers en helderzienden kennen dit effect van hun werk. Nu snap je waarom soms apparaten ermee stoppen als je in de buurt bent 🙂

Junk DNA

Terwijl de westerse wetenschap investeerde in het International Human Genome Project, gericht op alleen maar 10% van de coderende tripletten van DNA, wat gebaseerd is op biochemie. Het onderzoek werd in 1990 in de Sovjet-Unie door een groep Russische wetenschappers van de Russische Academie van Wetenschappen gevormd om het volledige menselijke genoom te bestuderen. Dit onderzoek werd geleid door Dr. Pjotr ​​Garjajev, lid van zowel de Russische Academie van Wetenschappen als de Academie van Wetenschappen in New York. Het Russische onderzoek nam een ​​brede invalshoek en hield een open blik in hun studies. Het onderzoeksteam bestond uit biofysici, moleculair biologen, embryologen en zelfs linguïstische experts. Hun onderzoek onthulde dat het veronderstelde junk-DNA dat volledig is verwaarloosd en vergeten door de westerse reguliere wetenschap, helemaal geen overbodig overblijfsel van evolutie was. Uit taalkundige studies bleek dat de sequentiebepaling van de codons van het niet-coderende DNA de regels van een of andere basissyntaxis volgt. Onderzoek wees verder uit dat de codons eigenlijk woorden en zinnen vormen, net zoals onze gewone menselijke taal grammaticaregels volgt. 
Wetenschappers hebben veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van menselijke talen en de oorsprong van de grammaticale regels die zo essentieel zijn voor alle menselijke talen; ze hebben echter altijd de bron niet kunnen vinden. Maar nu kan voor het eerst in de geschiedenis de oorsprong van taal verrassend worden toegeschreven aan DNA. De taal van de genen is veel, veel ouder dan welke menselijke taal dan ook die ooit op deze aardbol is geuit. Het is zelfs denkbaar dat de DNA-grammatica zelf als blauwdruk diende voor de ontwikkeling van de menselijke spraak.

Terwijl het westerse Human Genome Project de ‘machinetaal’-code van het DNA-molecuul ontcijferde, de structuur van de DNA-‘bits’ gevormd door de sequentie van nucleotiden, ontdekten Russische wetenschappers de hogere taal die aanwezig is in DNA. Een ander verbazingwekkend feit dat de groep van Garjajev ontdekte, was dat het DNA geenszins een gesloten boek van het leven is. Hij ontdekte dat de tekst van het DNA-boek veranderd kan worden. De codons van de DNA-string kunnen in verschillende sequenties worden herschikt. Met andere woorden, de software van het menselijk genoom kan ons DNA-molecuul opnieuw programmeren! Uit onderzoek bleek dat de drielingen in het DNA-streng van plaats kunnen wisselen.

DNA-programmering

Het meest verbazingwekkende experiment dat werd uitgevoerd door de groep van Garjajev, is de herprogrammering van de DNA-codonsequenties met behulp van gemoduleerd laserlicht. Op basis van hun ontdekte grammaticale syntaxis van de DNA-taal waren ze in staat coherent laserlicht en zelfs radiogolven te moduleren en semantiek (betekenis) toe te voegen aan de draaggolf. Op deze manier waren ze in staat om in vivo DNA in levende organismen te herprogrammeren, door gebruik te maken van de juiste resonantiefrequenties van DNA.

 

De meest indrukwekkende ontdekking die tot nu toe is gedaan, is dat gesproken taal met hetzelfde herprogrammerende effect kan worden gemoduleerd op de draaggolf. Dit is een verbijsterende en verbluffende wetenschappelijke ontdekking! Ons eigen DNA kan eenvoudig worden geherprogrammeerd door menselijke spraak, aangenomen dat de woorden worden gemoduleerd op de juiste draaggolffrequenties!
Terwijl de westerse wetenschap ingewikkelde biochemische processen gebruikt om DNA-tripletten in het DNA-molecuul te knippen en te plakken, gebruiken Russische wetenschappers gemoduleerd laserlicht om precies hetzelfde te doen. De Russen zijn zeer succesvol gebleken in het in vivo repareren van beschadigd DNA-materiaal!
Laserlichttherapieën op basis van de bevindingen van Garjajev worden in sommige Europese academische ziekenhuizen al met succes toegepast op verschillende soorten huidkanker. De kanker geneest zonder dat er nog littekens achterblijven.

De Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp heeft jarenlang de emissie van biofotonen bestudeerd, d.w.z. het licht dat het lichaam van nature uitstraalt. Uit de onderzoeken van Popp blijkt dat DNA een van de belangrijkste leveranciers van biofotonen is. Door uitgebreide studies ontdekte hij dat DNA een harmonische oscillator is – een oscillerend systeem met zijn eigen specifieke frequentie, of resonantiefrequentie. Met behulp van de lengte van het DNA-molecuul (ongeveer twee meter, uitgerekt) en de bekende lichtsnelheid, wordt de eigen frequentie van het DNA berekend op ongeveer 150 megahertz…

 

Her-programmeer je DNA via geluidtherapie

Interactieve optische biochip

De bevindingen van Garjajev gaan veel verder dan die van Fritz Popp: volgens de onderzoeken van Garjajev is DNA niet alleen de zender en ontvanger van elektromagnetische straling (in de vorm van energie), maar het absorbeert ook informatie in de straling en interpreteert het verder. DNA is dus een uiterst complexe interactieve optische biochip.

De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr ​​Garjajev en zijn collega’s onderzochten ook het trillingsgedrag van het DNA. Waar het op neerkomt was: “Levende chromosomen functioneren net als solitonische/holografische computers die de endogene DNA-laserstraling gebruiken.” Dit betekent dat ze er bijvoorbeeld in slaagden bepaalde frequentiepatronen op een laserstraal te moduleren en daarmee de DNA-frequentie en daarmee de genetische informatie zelf te beïnvloeden.
Aangezien de basisstructuur van DNA-alkalische paren en van taal (zoals eerder uitgelegd) dezelfde structuur hebben, is DNA-decodering niet nodig. Men kan gewoon woorden en zinnen van de menselijke taal gebruiken! Ook dit is experimenteel bewezen! Levende DNA-substantie (in levend weefsel, niet in vitro) zal altijd reageren op taalgemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven, als de juiste frequenties worden gebruikt. Dit verklaart ten slotte en wetenschappelijk waarom affirmaties, autogene training, hypnose en dergelijke zulke sterke effecten kunnen hebben op mensen en hun lichaam. Het is volkomen normaal en natuurlijk dat ons DNA reageert op taal.

Terwijl westerse onderzoekers enkele genen uit de DNA-strengen knippen en ze ergens anders inbrengen, werkten de Russen enthousiast aan apparaten die het cellulaire metabolisme kunnen beïnvloeden door geschikte gemoduleerde radio- en lichtfrequenties en zo genetische defecten herstellen.
De onderzoeksgroep van Garjajev is erin geslaagd te bewijzen dat met deze methode chromosomen die bijvoorbeeld door röntgenstraling zijn beschadigd, kunnen worden gerepareerd. Ze vingen zelfs informatiepatronen van een bepaald DNA op en gaven het door aan een ander, waardoor ze cellen herprogrammeren naar een ander genoom. Dus transformeerden ze met succes bijvoorbeeld kikkerembryo’s in salamanderembryo’s door simpelweg de DNA-informatiepatronen door te geven! Op deze manier werd de volledige informatie overgedragen zonder de bijwerkingen of disharmonieën die men tegenkwam bij het uitsnijden en opnieuw introduceren van afzonderlijke genen uit het DNA.

Dit vertegenwoordigt een ongelooflijke, wereldveranderende revolutie en sensatie! Dit alles door simpelweg vibratie en taal toe te passen in plaats van de archaïsche uitsnijdingsprocedure! Dit experiment wijst op de enorme kracht van golfgenetica, die duidelijk een grotere invloed heeft op de vorming van organismen dan de biochemische processen van alkalische sequenties.
Esoterische en spirituele leraren weten al eeuwen dat ons lichaam programmeerbaar is door heilige geometrie, frequenties, taal, woorden en gedachten. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en verklaard. De frequentie moet natuurlijk wel kloppen. En daarom is niet iedereen even succesvol of kan het met altijd dezelfde kracht. De individuele persoon moet werken aan de innerlijke processen en volwassenheid om een ​​bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. De Russische onderzoekers werken aan een methode die niet afhankelijk is van deze factoren maar ALTIJD zal werken, mits men de juiste frequentie gebruikt.
Maar hoe hoger iemands bewustzijn ontwikkeld is, hoe minder behoefte er is aan welk type apparaat dan ook! Men kan deze resultaten zelf bereiken, en de wetenschap zal eindelijk ophouden met lachen om dergelijke ideeën en de resultaten bevestigen en verklaren.

Stress, zorgen of een hyperactief intellect verhinderen succesvolle hypercommunicatie of de informatie wordt totaal vervormd en nutteloos. In de natuur wordt hypercommunicatie al miljoenen jaren met succes toegepast. De georganiseerde stroom van leven in insectenstaten zoals bij mieren of vogels, bewijst dit. Hypercommunicatie is een gegevensuitwisseling op DNA-niveau met behulp van genetische code. Omdat deze code een structuur heeft, die de basis is van alle menselijke talen, kan ook hogere informatie worden getransporteerd, die in staat is om tot het menselijk bewustzijn te komen en daar te worden geïnterpreteerd. De moderne mens kent het alleen op een veel subtieler niveau als ‘intuïtie‘. 

 

 

Onafhankelijk van de biochemische functie als eiwitproducent is het DNA een gecompliceerde elektronische biologische chip die communiceert met zijn omgeving, zo bleek uit recent onderzoek uit Rusland.

Men kan inmiddels apparaten ontwerpen, waarmee door passend gemoduleerde radio- of lichtstraling het celmetabolisme kan worden beïnvloed, zelfs het herstel van genetische defecten mogelijk is, zonder alle risico’s en bijwerkingen van het klassiek-biochemische proces. De moderne golfgenetica is een van de sleuteltechnologieën voor het komende millennium, en we kunnen gespannen zijn, wat de wetenschap in de zeer nabije toekomst op dit gebied zal ontdekken.

In mijn praktijk ben ik constant bezig met nieuwe ontwikkelingen om het zelfhelend vermogen en het DNA te repareren. Ik bied dan ook diverse technieken aan die hierbij helpen. Met name de stemanalyse en geluidtherapie hebben een groot effect op het niet gecodeerde DNA.

Link naar bron van dit onderzoek

Her-programmeer je DNA via geluidtherapie

Start vandaag je holistische gezondheidsreis

Gerelateerde berichten

De Helende Kracht van DMSO

De Helende Kracht van DMSO

Een wondermiddel van de natuur Kan je je voorstellen dat een extract van een boom een van de meest krachtige healers is van deze tijd? Dimethyl sulfoxide, of DMSO, heeft zich ontwikkeld tot een baanbrekend therapeutisch middel met tal van mogelijke voordelen. Van...

De emotionele oorzaak van Diabetes

De emotionele oorzaak van Diabetes

De emotionele oorzaak van Diabetes Het fysieke aspect wordt veroorzaakt door een onvoldoende afscheiding van insuline door de alvleesklier, die geen suiker op voldoende niveau in het bloed kan handhaven. Er is dus een overschot aan suiker in het bloed, maar het bloed...

De Essentie van Plasma Healing

De Essentie van Plasma Healing

De essentie van plasma healing In het schitterende rijk van holistische genezing ontsluiert Nikola Tesla de mysterieuze wereld van plasma healing, een fascinerend domein waarin energie en welzijn samensmelten. Zijn reis begon met een diepgaande fascinatie voor de...