Het spel tussen mannelijke en vrouwelijke energie

Iedereen heeft een mannelijke én vrouwelijke energie in zich, alleen is er één meer aanwezig. Dit beïnvloed je manier van denken en handelen. Alleen veel mensen ervaren een strijd in de onbalans van deze energieën in zichzelf en kunnen daardoor niet gelukkig zijn met wie ze zijn. Een energie kan hart gedragen zijn of juist een schaduwkant vormen in iemands gedrag. Op het moment je niet meer verbonden bent met je ziel of hart, slaat de energie om naar een schaduwkant en kan je daarin ook helemaal doorslaan. Het is belangrijk dat je meer balans creëert in je eigen mannelijke en vrouwelijke energieën. Want de één is nodig om de ander te activeren.

De mannelijke en vrouwelijke energieën zijn al lang uit balans op de hele aarde, er was de afgelopen duizenden jaren voornamelijk een schaduwkant van de mannelijke energie die overheerste, waarbij er veel macht, strijd, conflict, controle en egoïsme aanwezig was. Gelukkig is dit sinds 2012 aan het veranderen en gaan we langzaam over naar een meer vrouwelijke energie op aarde.

Vrouwelijke energie is die van verbinding, zorgzaamheid, empathie, voelen, harmonie en liefde, wat een steeds grotere rol zal gaan spelen in onze toekomst in iedereen. We gaan merken dat het gros van de mensen meer connected gaat zijn met zijn bron/ ziel waardoor we een andere energie gaan krijgen, die van het hart i.p.v. de schaduw energie.

Schaduwkanten van de vrouwelijke energie

Op het moment dat mensen onbewust leven en niet naar zichzelf willen kijken, ontstaan er schaduwkanten. De vrouwelijke schaduwkant van de energie ontstaat als de man of vrouw niet geconnect is met zijn/haar hart, met de ziel. Dan ontstaat er een gebrek aan zelfliefde en eigenwaarde, en niet een genoeg vertrouwen op eigen kracht. Dan gaat de vrouw (of man, afhankelijk welke energie domineert) pleasen, teveel zorgen of veel geven om zich gewaardeerd te voelen. Dan kan het gebeuren dat de persoon in een relatie te afhankelijk is van een ander en niet goed grenzen aan kan geven, niet voor zichzelf opkomt, of eigen ruimte inneemt. Doordat je niet in je eigen kracht staat, slaat dat door in afhankelijk zijn. Je past dan je gedrag aan wat je denkt dat de ander van je verwacht. Er is dan een verschil in jouw sociaal aangepaste en werkelijke zelf. De zonnevlecht staat centraal in zelfliefde en kracht, en deze chakra is dan geblokkeerd.

Maar het kan ook zo zijn dat je dwingend en manipulatief wordt, controlerend bent, bezitsdrang hebt of wantrouwend bent. Dit komt voort uit het niet meer in verbinding zijn met jezelf, dat je een ander nodig hebt voor je geluk, waarbij je de ander wilt sturen om aan jouw verwachtingen te voldoen. Je projecteert jouw angsten en onzekerheid dan op de ander. Je ontkent in deze energie jezelf, je neemt dan geen verantwoordelijkheid en raakt daardoor jezelf dan kwijt. En bij lange opgekropte emoties van frustratie, schaamte en onmacht, kan je jezelf goed ziek maken

Ook als je kinderen hebt kan de schaduwkant van de vrouwelijke energie teveel bemoederen. Dan wil je teveel controle uitoefenen op de opvoeding van het kind, ook als ze ouder zijn. De moeder kan haar kind niet loslaten en wil invloed blijven hebben op het gedrag. Er is dan geen contact van ziel tot ziel en ze verhindert dan de unieke ontwikkeling van het kind. Er is dan sprake van een verstikkend moederschap.

Hart gedragen vrouwelijke energie

Als jij je focust op de verbinding met je hart en ziel en op het pad loopt van bewustwording en zelfontwikkeling, kom je eerst jouw schaduwzijden tegen en activeer je daarna de hartgedragen vrouwelijke energieën, van intuïtie, heldervoelendheid, kwetsbaarheid, zelfliefde, verlangen, inspiratie en eenheidsbewustzijn. Deze vrouwelijke kenmerken zijn duizenden jaren lang onderdrukt geweest door de machtige mensen en systemen waarin we leefde, maar deze onderdrukking zit nog steeds in ons DNA als herinnering. Door de shift waar we nu inzitten, zie ik dat deze energie weer aan het versterken is in mensen, zowel in mannen als vrouwen. Mensen worden gevoeliger en komen meer in contact met hun hart. En vooral voor mannen is dit een belangrijke taak om meer in je hart te komen, zodat je ook meer je emoties kan ervaren en echt verbinden met de ander. 

Contact met jezelf houdt in dat je fundamenteel JA zegt, tegen wie je in essentie bent

De valkuil voor veel spirituele mensen is dat zij zich voornamelijk met spiritualiteit bezighouden en de vrouwelijke energieën activeren, waardoor je de balans kwijtraakt met de mannelijke energie. Daardoor kan je minder goed manifesteren, je plannen uitwerken en jezelf goed neerzetten, omdat de mannelijke daadkracht dan niet goed aanwezig is. De vrouwelijke energie is voor de inspiratie en de mannelijke energie is voor de uitvoering ervan. De vrouwelijke energie stroomt pas goed, als je ook de mannelijke energie in jezelf activeert, beide heb je nodig om te creëren, anders blijft het alleen bij ideeën. De vrouwelijke energie zorgt ervoor dat je wilt verbinden met anderen, geduld hebt en in harmonie wilt leven met alles. 

Hart gedragen vrouwelijke energie is écht nodig in de nieuwe wereld, waar we weer verbonden leren te zijn met onze eigen bron, waar we weer compassie en harmonie in onszelf en op aarde gaan creëren. Meer empathie en intuïtie gaan hebben voor je medemens i.p.v. in het hoofd of in strijd en conflict te leven. En dit te combineren met de hart gedragen mannelijke energie, zal de wereld en stuk fijner zijn. Het is essentieel om beter contact met je ziel te maken, en beide energieën zijn nodig om je op aarde te manifesteren. 

mannelijke en vrouwelijke energie

De schaduwkant van mannelijke energie

Als mannelijke energie doorslaat en niet meer verbonden is met het hart en de ziel, leidt dat tot meer drang naar vrijheid, controle, dominantie, gezag, egoïsme en strijd. Dit hebben we wel gezien in alle politieke systemen, religie en oorlogen de afgelopen jaren. Het slaat dan door in leven vanuit het hoofd, materialisme en individualiteit. De mannelijke energetische schaduwkant is bij veel mannen aanwezig, omdat dit al zeer lang zo wordt geleerd. Niet je emoties uiten, niet kwetsbaar zijn, anders ben je zwak. Dus het hart is daardoor gesloten geraakt, wat ook niet echt werd aangespoord om mee bezig te zijn en daardoor slaat de energie om naar de schaduwkant en wordt het emotieloos

Of er werd verwacht dat je moest presteren in je werk, wat vaak niet eens iemands eigen wens was, waardoor je van je eigen pad afdwaalt. Het verstand werd als belangrijk beschouwd en intuïtie als iets vrouwelijks, zweverigs en onbenulligs, dus waagde de mannen zich daar niet meer aan, waarbij ook het gevoel werd geblokkeerd. Door teveel in je hoofd te zitten, is het gevoel er op een gegeven moment ook niet meer. Je bent dan verstoken geraakt van het contact met je ziel. Bewijzen zijn eerst nodig om iets te geloven en een defensieve houding ontstaat als dat niet past in het denkbeeld. Controle houden en moeite hebben met binding zijn ook 2 veel voorkomende eigenschappen in de schaduwkanten van de mannelijke energie.

Het risico hiervan is, is dat er eenzaamheid ontstaat, omdat het echte contact met zichzelf en anderen ontbreekt. Als je dit vol blijft houden en verbroken bent van inspiratie en voeding van je ziel, ga je je uiteindelijk ook gedragen als iemand zonder ziel, wat leidt tot strijd, gewelddadigheid, onverschilligheid en gebrek aan empathie. 

De drang naar vrijheid kan omslaan naar de angst om je te verbinden en anderen op afstand willen houden. Dit wordt dan een eenzame vrijheid, waardoor je het lastig vindt om écht contact te maken. Het ego wordt hierdoor dan groter en deze vorm van vrijheid wordt eerder een zelfgemaakte gevangenis. 

Daarom is het nodig dat mannen weer met hun hart verbinden en vrouwen in hun kracht komen

De hart gedragen mannelijke energie

Als de mannelijke energie verbonden is met het hart ligt de kracht in het creëren van dingen, manifesteren van plannen en daadkracht. Deze energie zorgt dat je alles vanuit een ruimer perspectief kan bekijken, even afstand te nemen en in oplossingen kan denken. De mannelijke energie zorgt dat je voor jezelf opkomt en voor je eigen identiteit staat, het écht jezelf durven zijn. De mannelijke wijsheid zorgt er ook voor dat je de ander zijn zelfoplossend vermogen respecteert, en niet zoals de vrouwelijke energie, het voor een ander wilt oplossen. 

De mannelijke energie is die van het zichtbaar durven zijn, de sprong in het diepe en die van avontuur. Als je nieuwsgierig bent is dat je de hart gedragen mannelijke energie in jouw geactiveerd hebt. De mannelijke energie is die van creatie en de vrouwelijke energie is die van inspiratie. En beiden zijn nodig om iets te creëren. Een creatie die zielloos is, dus zonder vrouwelijke energie, roept geen ontroering op en is liefdeloos, zoals massaproductie. 

Als je grenzen durft te stellen, moed en durf ervaart, is er in jou goede mannelijke energie aanwezig. Dit is een goede energie, die veel vrouwen missen. Zo laat je niet over je heen lopen en kom je in je eigen kracht. Je durft ook anders te zijn dan anderen en je doet wat jij wilt. 

Steeds meer gaan wij naar een zachtere energie in de mens en in organisaties. Waarin er meer gevoel en mededogen komt. Er komt meer balans met de vrouwelijke energieën. De mannelijke energie brengt vernieuwing en is vooruitstrevend. 

Hart gedragen mannelijke energie

 • Onderscheiden van je zelf tov anderen
 • Nieuwsgierigheid
 • Individualiteit
 • Krachtig zijn
 • Creatief
 • Naar buiten gericht
 • Manifesteren
 • Zichtbaar zijn
 • Moed en durf
 • Avontuurlijkheid
 • Vrijheid willen
 • Vernieuwing brengen
 • Verzetten tegen gevestigde orde
 • Ongehoorzaamheid
 • Losmaken van oude en vertrouwde
 • Expansiedrift
 • Grenzen opzoeken en aangeven
 • Onverschrokkenheid
 • Daadkracht
 • Jezelf zijn
 • Actief zijn
 • Diversiteit
 • Eigenheid
 • Vooruitstrevend zijn
 • Intwikkelen van je ziel

Schaduwkant mannelijke energie

 • Strijd en conflict
 • Dominantie
 • Hart niet kunnen openen
 • Niet je emoties omarme
 • Niet kwetsbaar opstellen
 • Controle houden
 • Uit hoofd leven
 • Gebrek aan vreugde en inspiratie
 • Vasthouden aan grenzen
 • Bindingsangst
 • Egoisme
 • Agressie
 • Geweldadigheid
 • Terrorisme
 • Gevoelloos
 • Onverdraagzaamheid
 • Macht
 • Domineren
 • Empathieloos
 • Overleven
 • Beheersing
 • Angst
 • Groot ego
 • Onnatuurlijk opblazen van jezelf

Hart gedragen vrouwelijke energie

 • Innerlijke groei
 • Inspiratie
 • Intuitie
 • Heldervoelend
 • Verbinding
 • Onvoorwaadelijke liefde
 • Harmonie
 • Vergevingsgezindheid
 • Bewogenheid
 • Groei
 • Open communicatie
 • Empathie
 • Eenheidsbewustzijn
 • Transcenderen
 • Geborgenheid
 • Kwetsbaarheid
 • Zorgzaamheid
 • Verbinding met de bron
 • Beschermen en koesteren
 • Opgaan in anderen
 • Vertrouwen
 • Kundalini
 • zelfliefde
 • Onvoorwaardelijke liefde
 • Verlangen
 • Hartstocht

Schaduwkant vrouwelijke energie

 • Gebrek aan eigenwaarde
 • Geen eigen ruimte innemen
 • Niet voor jezelf opkomen
 • Teveel geven
 • Teveel in hogere energieen
 • Weinig aarding
 • Niet thuis voelen in jezelf
 • Te empathisch zijn
 • Gebrek aan onafhankelijkheid
 • Moeite om grenzen aan te geven
 • Durven geen nee te zeggen
 • Verlatingsangst
 • Teveel willen verbinden
 • Jezelf verliezen in relaties
 • Manipulatief, dwingend
 • Claimend gedrag, vastklampen
 • Geen verantwoordelijkheid nemen jezelf te helen
 • Je raakt jezelf kwijt
 • Wantrouwen
 • Teveel met spiritualiteit bezig zijn
 • Bezitsdrang
 • Gevangen zetten van de energie van de ander
 • Controleren van ander
 • Onnatuurlijk ontkennen van jezelf

Balans in de energie

Als je herkent dat je meer schaduwkanten hebt van een energie, of veel meer van één energie en niet veel van de andere? Dan is het goed om daarmee aan de slag te gaan. Schaduwwerk is essentieel om weer in contact met je hart te komen, jezelf te gaan onderzoeken. Dat is waar de connectie mee gemaakt dient te worden, als je dit wilt transformeren.

Als je in jouw hart energie zit, is daar geen strijd, egoïsme en geen zelfliefde.

Dus wees je eerst bewust van jouw schaduwkanten van de energie, daar begint het helingsproces, door niet te projecteren dat de ander fout zit, maar eerder jouw gedrag en reactie. Onderzoek altijd zelf waarom je ergens op getriggerd raakt. Jij bent de creator van je eigen leven en dat begint bij hoe jij de dingen ziet en jouw reactie daarop. Als je niet weet hoe je dit moet aanpakken, kan je ik je begeleiden in dit proces als life coach, waar je weer contact met je hart leert maken en in de hart gedragen mannelijke of vrouwelijke energie stapt.

Start vandaag je gezondheidsreis

Start vandaag je holistische gezondheidsreis

Gerelateerde berichten

De emotionele oorzaak van Hoofdpijn

De emotionele oorzaak van Hoofdpijn

Emotionele oorzaak van Hoofdpijn    Ga maar eens na bij jezelf hoe veel je van deze emotionele patronen hebt, en als je weer eens hoofdpijn hebt, lees dit dan nog maar eens na. Het heeft te maken dat je teveel je best doet om iets op een bepaalde manier te doen,...

De Gene Keys het pad van zelftransformatie

De Gene Keys het pad van zelftransformatie

Het pad van de Gene Keys De Gene Keys is een concept en systeem ontwikkeld door Richard Rudd. Het is gebaseerd op de combinatie van genetica, de I Ching (een oude Chinese tekst) en moderne persoonlijke ontwikkeling. Het idee achter de Gene Keys is dat elk individu een...

Onbewuste oorzaken van pijn

Onbewuste oorzaken van pijn

Onbewuste oorzaken van pijn Pijn is echt energievretend en belast je hele leven ermee. Wie heeft er niet zo af en toe zeurende pijn? Hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn... Maar hoe komt dat eigenlijk? En wat kan je eraan doen? Dr John E. Sarno was een...