Welcome to your neurotransmitters

Ik ervaar uitputting zelfs zonder zware inspanning

Dopamine

Ik kan me moeilijk concentreren

Dopamine

Ik voel me vaak lusteloos

Dopamine

Ik ben niet voldoende alert gedurende de dag

Dopamine

Ik stel vaak dingen uit

Dopamine

Ik mis daadkracht en discipline

Dopamine

Dopamine

Dopamine

Ik kan moeilijk keuzes maken

Dopamine

Ik heb vaak trek in suiker of koffie

Dopamine

Ik ben snel afgeleid

Dopamine

Ik kan moeilijk keuzes maken

Dopamine

Dopamine

Dopamine

Dopamine

Dopamine