The Template Alchemy Ceremony

 

Hier zijn vijf alchemistische DNA- en bio-circuit activaties die bedoeld zijn om je systeem en DNA te upgraden en terug te brengen naar de oorspronkelijke blauwdruk.

Elke Template bevat een gecodeerde ervaring die meetbare, duurzame transformatie op elektromagnetisch niveau initieert.
Elektromganetisme is de energetische aard van Bronbewustzijn, geleverd via biocircuits.

Deze activatie is als een speciaal afgestemde mix van geluid, heilige geometrie en bewustzijn. Dit mengsel wordt als een soort poëzie van energie overgebracht, die in resonantie gaat met de diepste lagen van ons wezen. Het is alsof deze energie met ons praat op een manier die niet met gewone woorden kan worden uitgedrukt. Het helpt om ons oorspronkelijke ‘ontwerp’ te herstellen dat in ons ligt, net als een blauwdruk die ons weer in lijn brengt met wie we echt zijn. Dit gebeurt door middel van een soort ‘terugkoppeling’ die onze innerlijke schakelsystemen weer verbindt en ons geleidelijk aan terugbrengt naar onze oorspronkelijke staat.

Bio-circuitry is als een energiebezorgsysteem voor de gegevens van elektromagnetische broncodes. Als je lichaam’s bio-computersysteem beter in staat is om deze codes te begrijpen, kan het endocriene systeem deze energetische gegevens beter integreren en benutten. Hierdoor kun je op een grotere schaal functioneren. Naarmate dit systeem vernieuwd wordt, kan het meer ontcijferen. Dit start een cyclus van zelfverwijzing en wederopbouw, wat leidt tot loskomen van het angstige denken. Dit proces begint met het afbreken van programma’s die afhankelijk zijn van een onechte matrix en omarmt opnieuw het menselijke totaalbeeld in het eeuwige continuüm.

Je bewustzijn is beperkt tot wat je kunt begrijpen van de broncode. De hersenschors werkt als een sjabloon waardoor je het volledige bereik van je identiteit kunt oproepen, vóór genetische aanpassingen. Het ontvangen van elektromagnetische broncodes via bio-circuits in de hersenschors geeft toegang tot een bredere reeks van geregistreerde prikkels die je een uitgebreider identiteitsperspectief bieden. De complete menselijke blauwdruk opent onbeperkte mogelijkheden die verder gaan dan de grenzen van de huidige realiteit. Jij bent een prachtige biotechnologie met enorm potentieel. En deze activatie versterkt dat weer in jou!

De geest is krachtiger dan welke deeltjesversneller dan ook, gevoeliger dan welke radio-ontvanger dan ook en completer in het begrijpen van informatie dan welke computer dan ook: het menselijk lichaam – met zijn organen, stem, vermogen om te bewegen en verbeelding – is voldoende om elke plek, tijd of energieniveau in het universum te verkennen.” – Terence McKenna

Transformatie binnen elk individueel menselijk biocircuit kan collectief het morfogenetische veld beïnvloeden. Om het punt te bereiken waarop dit veld het dominante referentiepunt wordt voor uitgebreid menselijk potentieel, is een kritische massa nodig. Zodra dit versterkte veld van Broncode-bewustzijn is gecreëerd, is het beschikbaar voor iedereen die ervoor kiest om ermee in resonantie te zijn.

Ik vraag je om deze films en de Clearing and Protecting Ceremony te ervaren en te delen met je familie, vrienden en gemeenschap.

Lees hier meer over DNA activatie en hoe dit werkt

Ceremony Clear and Protect 

Deze ceremonie is een krachtige manier om angst te verdrijven en in het hart te komen. Als je een bijzonder moeilijke tijd doormaakt, is het verstandig dit meerdere keren per dag te herhalen. Het kan worden gebruikt om geblokkeerde energie te verplaatsen, de communicatie te openen en mensen te helpen bij relatieproblemen en jezelf op te schonen van belastende energieen die je hebt opgedaan. 

Uitleg Ceremonie:

Doe deze voor de SPIEGEL en kijk jezelf in je eigen ogen! 

Begin met het observeren van je gezicht, adem diep, ritmisch en bewust en kijk hoe je gezicht reageert als je gezien wordt. Blijf bewust van je ademhaling. Je zult merken dat op een gegeven moment de waarnemer en het waargenomene samensmelten als het interne authentieke Zelf zich verbindt voorbij de façade van het gezicht dat je hele leven lang is gevormd terwijl je leerde jezelf te beschermen. Blijf bewust van je ademhaling. Terwijl je verbinding maakt voorbij het verraad, het verlies en het liefdesverdriet, ga je verder dan de laag van je externe identiteitsreferentie en maak je verbinding met je Zelf. Adem met jezelf… als je Zelf. Begin oogcontact te maken… adem bewust terwijl je dat doet. Beweeg van het ene oog naar het andere totdat de volledige verbinding vloeit en comfortabel aanvoelt.

Activatie: Spreek de Clearing and Protecting Code kijkend in elk oog in de spiegel hardop uit. Zeg de stem na, na elke zin. Spreek het dan in het derde ooggebied bij de 3e herhaling. 

Template –

De Ceremonie van de Oorspronkelijke Onschuld neemt ons mee terug naar onze eerste keuze, voorafgaand aan onze eerste ademhaling, en herinnert ons aan onze ware identiteit: scheppers in plaats van slachtoffers.

De sleutel tot deze verschuiving in perceptie is vergeving, de basis van de sjamanistische reis. Het omarmen van vergeving betekent het belichamen van de levende mandala van liefde, waarop de fundamentele menselijke ethiek is gebaseerd, waarbij je je verantwoordelijkheid erkent binnen de onderlinge verbondenheid van de hele schepping. Hoewel het mogelijk is om geboren te worden terwijl de watercircuits verbonden zijn, zijn ze bijna altijd verstoord door schuldgevoel, spijt en woede. Door deze circuits opnieuw met elkaar te verbinden, worden deze negatieve emoties opgeruimd en worden relaties bevrijd van destructieve patronen.

Het opnieuw verbinden van het Thymus Circuit activeert de T-cellen van het immuunsysteem. Dit heeft een krachtig effect op de gezondheid.

Met het opnieuw verbinden van de luchtcircuits wordt het pijnappelklier-hypothalamus-hypofysecomplex nieuw leven ingeblazen, omdat de pijnappelklier nu in staat wordt gesteld het volledige spectrum van de geometrische taal van licht te ontvangen.

Uitleg Ceremonie:

DOE DEZE KIJKEND NAAR DE VIDEO. Deze video start met een introductie van een half uur. (34 minuten) deze dien je de eerste keer te zien. Maar kan je skippen als je de video voor 2e keer doet. Er is geen NL ondertiteling, maar je bewustzijn pakt de geometrie wel op, dus kijk het wel als je Engels niet heel goed is en doe toch de activatie. 

De activatie start bij minuut 34 tot het einde van de video. 

Activatie: Kijk naar de geometrie en zeg de stem hardop na

 

Template –

De herverbinding van het 13e circuit 

Het 13e circuit sluit aan op het achterhoofd, waar het ruggenmerg de hersenen binnengaat, en aardt deze elektromagnetische energie in het stuitbeen. De vorm en progressie van de 23 geometrische fractals van de menselijke scheppingscode en hun sonische tegenhangers resoneren met aspecten van de holonomische overeenkomst die de menselijke blauwdruk is. Dit verbond wordt geactiveerd en geïntegreerd door middel van frequentieresonantie, waardoor het 13e Circuit wordt hersteld. 

De dynamiek van het Template-model volgt een momentum van exponentiële vooruitgang. Elke gecodeerde ceremonie verbindt circuits opnieuw met elkaar die een spectrum van elektromagnetische integriteit in het lichaam herstellen. Elke opeenvolgende Ceremonie bevat het potentieel van een volgend spectrum van elektromagnetische Bron Intelligentie dat voortbouwt op de resonante synergie van de voorgaande code. Om deze reden is het essentieel dat je, voordat je deze 2e Code ervaart, de 1e alchemistische code hebt gedaan. 

Uitleg Ceremonie:

DOE DEZE KIJKEND NAAR DE VIDEO. Deze video start met een introductie van een half uur. (33 minuten) deze dien je de eerste keer te zien. Maar kan je skippen als je de video voor 2e keer doet. Er is geen NL ondertiteling, maar je bewustzijn pakt de geometrie wel op, dus kijk het wel als je Engels niet heel goed is en doe toch de activatie. Doe eerst video 1 voordat je deze doet. 

De activatie start bij minuut 33 tot het einde van de video. 

Activatie: Kijk naar de geometrie en zeg de stem hardop na

 

Template -C

Adem de onuitgesproken gelofte uit tussen geest en materie, de katalytische voeding die je ogen de gave van zicht geeft, je oren om te horen, je hart om te voelen… elke ademhaling is een brug naar bewustzijn… naar het leven.

Deze ceremonie presenteert en bevat een alchemistische ceremonie die 7 circuits, kanalen van elektromagnetisch bronbewustzijn, opnieuw verbindt met het pranische biomechanisme; het reanimeren van het vermogen om het volledige spectrum van de broncode te vertalen.

Uitleg Ceremonie:

DOE DEZE KIJKEND NAAR DE VIDEO. Deze video start met een introductie van 20 minuten en 40 seconde, deze dien je de eerste keer te zien. Maar kan je skippen als je de video voor 2e keer doet. Er is geen NL ondertiteling, maar je bewustzijn pakt de geometrie wel op, dus kijk het wel als je Engels niet heel goed is en doe toch de activatie. Doe eerst video 1 en 2 hiervoor. 

De activatie start bij minuut 20.40 (sec) tot het einde van de video. 

Activatie: Kijk naar de geometrie en zeg de stem hardop na

Template –

De circuits die verbonden zijn in de Ceremonie van de Bron leveren de energetische aard van de Broncode aan het menselijke endocriene systeem. Deze meridianen van elektromagnetische informatie definiëren de mens als een fractaal aspect van het oorspronkelijke bewustzijn. Het verstrekken van gegevens die de zelfrealisatie van het menselijke holonoom herstellen als een zelfconstruerend, zichzelf in stand houdend systeem van fotonische resonantie; het activeren van het inherente menselijke potentieel om de betekenis van de Bron te ontcijferen en de kennis te belichamen dat Jij de Bron Bent

Uitleg Ceremonie:

DOE DEZE KIJKEND NAAR DE VIDEO. Deze video start met een introductie van 20 minuten en 50 seconden, deze dien je de eerste keer te zien. Maar kan je skippen als je de video voor 2e keer doet. Er is geen NL ondertiteling, maar je bewustzijn pakt de geometrie wel op, dus kijk het wel als je Engels niet heel goed is en doe toch de activatie. Doe eerst video 1, 2  en 3 hiervoor. 

De activatie start bij minuut 20.50 (sec) tot het einde van de video. 

Activatie: Kijk naar de geometrie en zeg de stem hardop na

The Template Alchemy Ceremony

DE CEREMONIE ERVAREN

Geometrie verwijst naar de fundamentele patronen van krachten die samenkomen om zich te manifesteren in onze dimensie. In dit proces worden deze patronen van invloed, voortkomend uit water, lucht, aarde, vuur en ether, ingebed in de film van ons bestaan. Dit wordt gedaan via een alchemistisch proces van synthese. Dit gecodeerde ontwerp en de voortgang van heilige geometrische vormen brengen de krachtige invloeden van deze elementaire krachten over. Tijdens een persoonlijk begeleide ceremonie worden deze ervaren.

Als je wilt, kun je je ervaring verrijken door een heilige ceremoniële ruimte te creëren. Dit kan worden bereikt door de elementen die zich manifesteren in bloemen, kaarsen en kristallen op te nemen. Zorg ervoor dat je tijdens deze ervaring ongestoord bent en kies een rustige, heldere en bij voorkeur natuurlijke omgeving om in te integreren. Het gebruik van salie kan helpen bij het ‘aarden’.

Zoals bij elke transformatieve reis, is er een fase van heroriëntatie. Naarmate je energiesysteem wordt hersteld door het opnieuw verbinden van oude patronen en programma’s, zal er geleidelijk ruimte ontstaan. Deze ruimte zal worden ingenomen door een definitie van jezelf die in lijn is met je identiteit zoals die was vóór genetische aanpassingen aan de menselijke blauwdruk.

De stap naar opnieuw verbinding maken met het ware continuüm initieert het proces van loslaten van ontkenning en het realiseren van hereniging met het Goddelijke. Hierbij wordt het verloren gegane vervangen door iets authentieks. Dit wordt ondersteund door de krachten van de schepping, wat leidt tot persoonlijke empowerment, verankering en het verminderen van angst, evenals genezing van relaties en je fysieke lichaam. De snelheid en het tempo van dit proces worden geleid door jouw vermogen en bereidheid om het te versnellen of vertragen.

Moge deze reis van herontdekking en transformatie je leiden naar een dieper begrip van jezelf, versterkte verbindingen en innerlijke vrede, en moge het licht van authentieke groei je pad verlichten.

Met dank aan Jiva en Juliette Carter van The Template Glastonbury